Blog

9 oktober 2018

6 praktische tips voor leidinggevenden

Wederzijds begrip en empathie kweken voor de verschillende belangen en posities: dát had senior adviseur P&O Kathelijne ’t Hoen van de Regio Twente voor ogen met een speciale sessie voor leidinggevenden. Om er samen voor te zorgen dat mentaliteit en het gedrag van managers overeenkomen met de gewenste mantelzorgvriendelijke cultuur. Het leverde 6 praktische tips op.

Verplaats je in de ander

Maatwerkoplossingen zijn alleen haalbaar als je als leidinggevende echt bereid bent je te verplaatsen in de situatie van de werkende mantelzorgers. Kortom: zie de ander als mens in zijn totaliteit en niet alleen als radartje in je bedrijf.

Reflecteer op je eigen gedrag

Wat is jouw rol, houding en gedrag als leidinggevende? Welke leidinggevende wil je eigenlijk zijn? Door hierover na te denken word je je veel meer bewust van je eigen impact op (mantelzorgende) collega’s. En werk je aan je eigen ontwikkeling en leiderschapstijl.

“Je kunt nog zo veel oplossingen bedenken en instrumenten willen inzetten, maar die  werken alleen als je ook investeert in de relatie van medewerker en leidinggevende, in de leefbaarheid van het team en het voeren van een goed en gelijkwaardig gesprek met oog voor elkaars belangen”, Kathelijne ’t Hoen

Communiceer via een ‘ik-boodschap’

Veel leidinggevenden hebben begrip voor hun werknemers met mantelzorgtaken. Maar vinden het toch moeilijk om het gesprek over de combinatie werk en mantelzorg te voeren. Hoe neem je problemen serieus en spreek je mensen tegelijkertijd aan op hun eigen verantwoordelijkheid? Communiceer met een ‘ik-boodschap’: je zegt wat jij wilt en waaraan jij behoefte hebt. En niet wat de ander moet doen of laten. Zo voorkom je dat de ander jouw boodschap ervaart als een beschuldiging.

Ga op zoek naar balans

Denk altijd na over wat een goede balans is tussen begrip hebben en erkenning geven aan de problematiek en het aanspreken op de bijdrage en verantwoordelijkheid.

Vat beide belangen samen

Verwoord aan het einde van een gesprek altijd beide belangen – van de organisatie en van de mantelzorger. Daarmee zorg je voor duidelijkheid, zet je mantelzorgers in hun kracht en voorkom je dat ze zich zielig en zwak voelen.

Hamer op cultuurverandering

Zorg als leidinggevende ervoor dat het kader in actie komt. Er moet een breed gedragen cultuur ontstaan van: ‘het is normaal om je privésituatie op het werk bespreekbaar te maken – dat is goed voor werknemers en werkgever’. Om samen op zoek te gaan naar oplossingen en je als werkgever niet te verschuilen achter procedures en verlofregelingen.

Ook investeren in de rol, gedrag en houding van leidinggevenden? Wij zeggen: doen! En helpen je uiteraard graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.