Toolkit ‘Mantelzorg op het werk’

Van verzuim tot uitval: mantelzorg kan een grote impact hebben op uw organisatie én medewerkers. De risico’s kun je op een slimme manier beperken met de toolkit ‘Mantelzorg op het werk’. Speciaal ontwikkeld voor HRM-professionals, leidinggevenden en medewerkers.

Met de toolkit heb je praktische handvatten, informatie en content die je structureel kunt inzetten als managementtool voor een duurzame integratie van mantelzorg in het HRM-beleid van de organisaties.

Wat krijgt je met de toolkit?

Communicatie- pakket

Altijd relevante content en kennis over mantelzorg en werk

Als HRM-professional weet je hoe belangrijk het is om regelmatig te investeren in de bewustwording over mantelzorg. Het zoeken naar informatie of zelfs nieuwe artikelen, kost veel tijd. Het communicatiepakket ‘Mantelzorg structureel op de agenda’ is hiervoor een slimme oplossing. Vier keer per jaar ontvang je een nieuwsmail met infographics, blogs en artikelen. Geschikt voor eigen intranet, nieuwsbrief of andere uitingen.

E-learning

Meer kennis via de E-learning ‘Effectief omgaan met mantelzorg’

Dit is een online cursus voor directie, HR-professionals, leidinggevenden, vitaliteits- en verzuimcoaches, bedrijfsmaatschappelijk werk en bedrijfsartsen. Na het volgen weet jij wat de invloed is van mantelzorg op het werk en eigen leven is. Je leert signalen herkennen, een gesprek over mantelzorg voeren en weet de ondersteuningsmogelijkheden te vinden. Daarbij krijg je inzicht wat stress bij mantelzorg veroorzaakt.

Mantelzorg- coaching

Op elk moment ondersteuning van je medewerkers

Heeft je medewerker moeite met het vinden van een gezonde balans tussen werk en privé? Weet je medewerker dat er verandering nodig is, maar heeft hij of zij geen idee hoe dit aan te pakken?

Een gesprek met een gespecialiseerde mantelzorgcoach via beeldbellen helpt daarbij. Met de toolkit biedt je de medewerker een laagdrempelige manier om de situatie eens met een expert onder de loep te nemen.

Werkgevers- helpdesk Mantelzorg

Altijd advies op maat

Je krijgt met deze telefonisch helpdesk op elke vraag rondom over mantelzorg een concreet en helder antwoord dat bij uw organisatie past. Of je bijvoorbeeld een medewerker die overbelast raakt wel of niet moet ziekmelden. Welke interventies je kunt inzetten en hoe je mantelzorg het beste bespreekbaar kunt maken individueel of in het team.

Expertmeeting

Verdieping en inspiratie over werk en mantelzorg

Elk jaar vindt er een expertmeeting ‘Mantelzorg op het werk’ plaats met professionals uit verschillende branches. Een thema staat centraal tijdens deze bijeenkomst. Ook brengen deelnemers hun eigen vragen in die een begeleider op een methodische ne gestructureerde wijze bespreekt.

Jouw investering

Je vindt mensgericht werkgeverschap belangrijk en wilt medewerkers behouden.
De toolkit ‘Mantelzorg op het werk’ biedt een structurele en preventieve aanpak.
De toolkit vraagt een minimale investering per medewerker op jaarbasis.

Goed te weten: een medewerker die zich ziek meldt kost per dag 250 euro.

Contact toolkit ‘Mantelzorg werkt’