Duurzaam inzetten op werk en mantelzorg

Als werkgever zie je het liefst dat werknemers met plezier hun werk doen. Zodat alles lekker draait. Of je nu een commercieel bedrijf bent, een gemeente of een zorgorganisatie. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Mantelzorg speelt hierbij een grote rol. 

Heeft u werknemers met mantelzorgtaken?
Zo voorkomt u uitval en verzuim:

Investeer in bewustwording

Voor meer draagvlak en begrip voor mantelzorgers is bewustwording nodig. Daarom geven we lezingen en houden we bijeenkomsten over de impact van mantelzorg voor organisaties en werknemers.

Meer over lezingen

Breng de situatie goed in kaart

Zonder overzicht geen oplossing. Ontdek hoeveel mensen in jouw organisatie langdurig zorgen voor een hulpbehoevende dierbare. Pas dan krijg je een idee wat de impact van mantelzorg is in jouw bedrijf.

Meer over mantelzorg in jouw bedrijf

Boost de kennis van HRM’ers

Werknemers en leidinggevenden kloppen aan bij de afdeling HRM. Met vragen over beleid, regelingen en cao-afspraken rondom werk en mantelzorg. Hebben jouw HRM’ers de antwoorden paraat?

Meer over HRM’ers

Versterk leidinggevenden

Signalen herkennen. Wederzijds begrip kweken voor de verschillende belangen van werkgever en werknemer. Bruggen slaan. Hoe ga je als leidinggevende op een constructieve manier in gesprek?

Meer over leidinggevenden

Zet in op deskundigheid

Hoe maak je als leidinggevende mantelzorg bespreekbaar? Van welke regelingen kun je gebruikmaken? En hoe ga je samen met je medewerker op zoek naar een oplossing? Met de e-learning ‘Effectief omgaan met mantelzorg’ krijgen leidinggevenden praktische handvatten.

Vertel me meer

Beperk structureel de risico’s

Van verzuim tot uitval: mantelzorg kan een grote impact hebben op uw organisatie. De risico’s kunt je op een slimme manier beperken met de toolkit ‘Mantelzorg op het werk’. Boordevol relevante informatie en tools die je makkelijk kunt delen in de organisatie en helpen mantelzorg structureel te borgen.

Meer over de toolkit

Vragen over mantelzorg in jouw bedrijf?
Bel de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Coach vastgelopen werknemers

Werknemers die op het randje balanceren door langdurige zorgbelasting thuis. Of al uitgevallen zijn. Wij helpen om hen weer op de rails te krijgen en werk en mantelzorg te combineren.

Meer over coachen werknemers

Help je medewerkers balans te vinden

Combineert je medewerker werk en mantelzorg en zoekt hij naar een gezonde balans? Dan is deze online challenge er. De medewerker krijgt praktische tips en inzichten hoe anders met deze combinatie om te gaan. Hij ontdekt online in deze 12 weken hoe hij het evenwicht behoudt tussen de zorg voor zichzelf en de zorg voor de ander.

Vertel me meer

Wegwijs in alle regelingen

Verlofregeling. Respijtzorg. Tegemoetkoming OV. Kennen mantelzorgers in jouw bedrijf alle mogelijkheden? Wij wijzen jullie de weg in de wirwar aan verschillende regelingen.

Meer over regelingen

Waarom Jong en Veer?

Steeds meer mensen hebben mantelzorgtaken. Voor organisaties en bedrijven een grote uitdaging om hen duurzaam inzetbaar te houden. Jong en Veer heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het ondersteunen en adviseren van werkgevers. Als netwerkorganisatie zoeken we voortdurend naar oplossingen voor werk en zorg die passen bij werkgever en werknemer.

Meer weten?

Deze werkgevers gingen je voor: