Blog

12 juli 2018

Burgemeester reikt erkenningen uit in Enschede

Op 1 augustus ontvangen drie bedrijven in Enschede de erkenning ‘Wij Werken Mantelzorgvriendelijk’ uit handen van burgemeester Van Veldhuizen. Deze feestelijke gelegenheid vindt plaats in het Holland Casino Enschede, een van de erkend mantelzorgvriendelijke bedrijven.

Waarom maakt gemeente Enschede werk van mantelzorg?

Gemeente Enschede hecht veel waarde aan sociale innovatie en duurzaamheid. De maatschappelijke en economische ontwikkelingen geven regelmatig een spanningsveld tussen het werken (arbeidsmarktparticipatie) en het zorgen voor elkaar (participatiesamenleving, ontwikkelingen in de WMO, vergrijzing en ontgroening). Daar hebben en krijgen werkgevers steeds meer mee te maken. Want bijvoorbeeld het verstrekken van mantelzorg geeft bij 50% van alle werknemers met mantelzorgtaken (1 op de 5) stress en overbelasting. Dit heeft effect op de duurzame inzetbaarheid en leidt tot (grijs) verzuim van werknemers.

Om dit risico te managen heeft gemeente Enschede bureau Jong en Veer ingezet om werkgevers bewust te maken van de combinatie werk en mantelzorg, te informeren over de risico’s die bedrijven hierbij lopen en wat zij daaraan kunnen doen

Eerder in 2012 maakte gemeente Enschede ook werk van mantelzorg en zijn bedrijven begeleid naar een erkend mantelzorgvriendelijke organisatie. En, er staan meer op de rol in 2018. Met recht is gemeente Enschede duidelijk een landelijke koploper als het gaat om mantelzorgvriendelijk werkklimaat. Een gemeente waar je wilt werken en wonen.

Wat is een mantelzorgvriendelijke organisatie?

Bij een mantelzorgvriendelijke organisatie

  • is bekend wat mantelzorg is
  • is bekend dat je belang hecht aan een goede werk-privé balans, ook van je mantelzorgers
  • is bekend wat de regelingen en faciliteiten zijn die je biedt om de combinatie werk en mantelzorg te optimaliseren
  • is bekend wanneer hiervan gebruikgemaakt kan worden
  • is het thema bespreekbaar in het team / op de afdeling
  • is er een open cultuur waarin men zich veilig voelt om er over te praten
  • zijn de kernwoorden aandacht, begrip, vertrouwen en er voor elkaar zijn van toepassing
  • zoeken leidinggevenden en mantelzorgers samen naar maatwerkoplossingen

Het voorbeeld van Enschede opvolgen?

Sinds 2007 adviseert en begeleidt Jong en Veer gemeenten naar een mantelzorgvriendelijk werkklimaat bij bedrijven. Benieuwd naar onze handreiking en methodiek voor gemeenten? Neem contact met ons op!