Effectief omgaan met mantelzorg

Wat houdt de e-learning in?

Deze e-learning bestaat uit vier modules met verschillende thema’s. Je krijgt inzicht in de belevingswereld van de mantelzorger en de impact van mantelzorg -thuis en op het werk. Je leert mantelzorg te herkennen en mantelzorg open en actief te bespreken. Je weet met welke ondersteuningsmogelijkheden en maatwerkoplossingen medewerkers in beweging te krijgen.

Module 1: Mantelzorg, wat moet je weten?
Module 2: Praten over mantelzorg op het werk
Module 3: Ondersteuning bij mantelzorg, wat is mogelijk?
Module 4: Mantelzorg zonder stress

Voor wie is deze e-learning?

De e-learning ‘Effectief omgaan met mantelzorg’ is voor iedereen die meer wil weten over mantelzorg in relatie tot werk en de inzetbaarheid van werkende mantelzorgers. Het is een training voor leidinggevenden, HRM-professionals, verzuimcoaches, arbo-artsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Waarom deze e-learning?

Doel van de e-learning is te leren hoe je mantelzorg op een effectieve manier kunt managen, zodat het risico op slechter functioneren, verzuim en uitval wordt beperk bij de medewerker.

Jouw investering

Wil je meer weten over het gebruik van de e-learning ‘Effectief omgaan met mantelzorg’? Stuur een mail naar info@jongenveer.nl.