Blog

4 juli 2016

Hoe wek je de interesse van bedrijven voor mantelzorg?

Bedrijven op een inspirerende manier wijzen op het belang van aandacht voor mantelzorg: voor die uitdaging stond Erna van Bussel, directeur van de vrijwilligersorganisatie de Kap in Apeldoorn. Met een bijzondere aanpak wist ze uiteindelijk zeven bedrijven warm te krijgen. Een gesprek met een pionier, die de Apeldoornse samenleving ‘mantelzorg-minded’ wil maken.

Bestuurders die vooral bezig zijn met financiën. Bedrijven die denken dat aandacht voor mantelzorg ook een kostbare beleidsverandering vraagt. Mantelzorg hoog op de agenda krijgen is dus niet eenvoudig, weet Van Bussel. “Maar wil je de samenleving echt helpen om mantelzorg mogelijk te maken, dan moet je niet alleen mantelzorgers zelf ondersteunen, maar het onderwerp ook met bedrijven bespreken.”

Bij wethouder op de koffie

Naast de inzet van een mantelzorgmakelaar in het project was er een aanpak nodig met specifieke expertise. Daarom werd de samenwerking met adviesbureau Jong en Veer gezocht, en werd een plan ontwikkeld. Zo stond De Kap uiteindelijk op de ‘Beursvloer’. Op deze regionale beurs werd gevraagd welke organisaties bij de wethouder op de koffie wilden komen om zich te oriënteren op het onderwerp werk en mantelzorg. “Dat vinden veel bedrijven interessant. Het leverde ons tien nieuwe bedrijven die zich wilden buigen over mantelzorg.”

Mantelzorgprogramma voor bedrijven

Samen met Jong en Veer werd een programma voor deze bedrijven gemaakt. Met cijfers over het aantal mantelzorgers. De gevolgen voor bedrijven. En de vraag werd gesteld of de bedrijven wisten hoeveel mantelzorgers in hun organisatie werkten. “Veel bedrijven hebben geen idee dat een op de vijf werknemers mantelzorger is.” In een aantal bedrijven werd in nauwe samenwerking met adviesbureau Jong en Veer een onderzoek uitgevoerd naar het daadwerkelijk aantal mantelzorgers binnen deze organisaties. Een eye-opener omdat er meer mantelzorgers waren dan de bedrijven dachten.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Zeven organisaties, inclusief de Kap en gemeente Apeldoorn, besloten uiteindelijk constructief aan de slag te gaan met het onderwerp. De gemeente had een aanjagende rol en heeft het project deels gefinancierd. Er werden gesprekken gepland en een programma opgesteld, waar alle bedrijven hun handtekening onder zetten: ook zij zouden werken aan een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Net als de Kap en de gemeente Apeldoorn, die het goede voorbeeld wilden geven. De Kap ging ook voor de erkenning van mantelzorgvriendelijke organisatie.

Bedrijf als ambassadeur

Jong en Veer verzorgde samen met de Kap trainingen en begeleiding voor de bedrijven. Van Bussel: “Zij hebben veel expertise op het gebied van mantelzorg. Bijvoorbeeld hoe je als werkgever ook gebruik kunt maken van verzekeringen.” Ondertussen werden de betrokken bedrijven ook mantelzorg-ambassadeurs. “We vroegen hen: ‘Laat ook zien wat het jou gebracht heeft’. Want het levert bedrijven wel degelijk iets op, zegt ze. “Je investeert in krachtige medewerkers, waardoor je minder ziekteverzuim hebt. Als je met elkaar wat begrip hebt voor dit onderwerp, dan kunnen mensen de zorg voor anderen ook langer volhouden.”

Creatieve oplossingen

Het project in Apeldoorn heeft in totaal twee jaar in beslag genomen. In die periode kwamen de organisaties regelmatig bij elkaar. En dat is –achteraf gezien- misschien wel het meest waardevolle geweest, vertelt Van Bussel. “ In de zorgsector is het bijvoorbeeld lastig om je werktijden aan te passen voor mantelzorg, vanwege de diensten. Maar door de gesprekken blijken de oplossingen vaak laaghangend fruit te zijn.” Met name de medewerkers zelf kwamen met creatieve oplossingen. “Ze vertelden onderling waar ze behoefte aan hadden. Zo van: jij zit in het weekend met je moeder en je hebt geen tijd? Ik kan vaker in het weekend werken, als ik wat meer ruimte krijg door de week voor mijn kinderen.” Zo’n aanpak, om mantelzorg werkbaar te maken, hoeft niet veel te kosten, onderstreept ze. “Je geeft aandacht aan verhalen, ervaringen en dilemma’s. En vervolgens ga je op zoek naar oplossingen. Dat is de kracht van dit project geweest.”

Vijf bedrijven in 2017

Voor 2017 wil de Kap weer aan de slag gaan met vijf bedrijven. Nu met minder subsidie. Maar dat is volgens Van Bussel logisch. “De tijd is aangebroken dat bedrijven dit nu ook zelf gaan oppakken.”