Blog

15 oktober 2016

Leerstoel Mantelzorg: meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid mantelzorgers

Wat zijn de gevolgen voor mantelzorgers, als ze thuis voor hulpbehoevende familieleden moeten zorgen? Niet alleen nu, maar ook in de toekomst?

Daarover is nog te weinig bekend, stelt de Radboud Universiteit en –umc en de gemeente Nijmegen. Samen met het ministerie van VWS is besloten om een Leerstoel ‘Mantelzorg’ in te stellen. Een belangrijke stap, nu steeds meer mensen door de vergrijzing en de participatiesamenleving mantelzorger worden.