Blog

12 juli 2018

Mantelzorg in kaart met systematisch werk

Hoe gaat een organisatie om met mantelzorg? Je kunt er eindeloos gesprekken over voeren. Of je maakt het inzichtelijk met een organisatieopstelling. Zoals de deelnemers aan de masterclass ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever?’ van Jong en Veer afgelopen voorjaar deden bij Hollander Techniek in Apeldoorn.

Organisatieopstellingen zijn gebaseerd op familieopstellingen, een methode ontwikkeld door Bert Hellinger. Het idee? Met opstellingen maak je onbewuste patronen en de onderlinge dynamiek zichtbaar. Zo krijg je inzicht in wat er werkelijk speelt. Heidi de Jong: ‘Het is een effectief instrument om grip te krijgen op zaken die op een diepere laag spelen.’

Veiligheid

Kathelijne ’t Hoen is senior adviseur P&O bij Regio Twente, een samenwerkingsverband van veertien Twentse gemeenten. Zij worstelt met de vraag hoe je nu een echt mantelzorgvriendelijk werkklimaat schept. En hoe je dat overbrengt naar leidinggevenden en medewerkers. ‘Dankzij de opstelling heb ik ervaren dat een mantelzorger zich veilig moet voelen om over het onderwerp te kunnen praten. Die veiligheid creëer je door belangstelling te tonen en vooral goed te luisteren. En daarna pas eventueel met oplossingen te komen. Een ander nuttig inzicht: pas je tempo aan de organisatie aan. Dus kijk af en toe achterom of iedereen nog aangehaakt is.’

Familiesysteem versus organisatiesysteem

Gretha van der Veer: ‘Als het om mantelzorg gaat, heb je als werkgever onherroepelijk te maken met de privé situatie van je werknemer – en dus met diens familiesysteem. Je hebt vaak geen idee wat daarin allemaal speelt. En hoe lastig het is voor je werknemer om zijn kwetsbaarheid te tonen. Dat geldt eigenlijk voor alle lastige privékwesties, zoals rouw, schuldenproblematiek of echtscheiding. Daarbij komt dat je als werkgever ook onderdeel bent van het organisatiesysteem. En dat kan botsen. Je wilt het beste voor je werknemer maar ook voor je organisatie.’

Erkenning en begrip

Sandra van Deuzen, mantelzorgconsulent bij Kijk op Welzijn, stelde ook haar organisatie op, maar dan vanuit haar persoonlijke ervaring als mantelzorger. ‘Het begint bij een open gesprek. Dit houdt voor de werkgever in dat hij van het idee afstapt dat hij de situatie op moet lossen. Daar ligt de vraag vaak ook niet. Het begint met erkenning en begrip. En het creëren van een veilige situatie. De rest volgt in goed overleg.’ ‘En soms is er geen oplossing. Dan is de situatie te ingrijpend, en valt een werknemer hoe dan ook uit. Sandra van Deuzen: ‘Je gaat maar door want de ballen moeten in de lucht blijven. Uiteindelijk was ik door mijn reserves heen. Ik heb enkele maanden nodig gehad om weer aan te sterken. Naar mijn overtuiging had mijn werkgever er weinig of niets aan kunnen doen om dit te voorkomen.’

Wil jij ook weten welke onbewuste patronen in jouw organisatie een rol spelen als het gaat om het bespreekbaar maken van mantelzorg en het creëren van zorgvriendelijk werkklimaat? Informeer vrijblijvend bij Jong en Veer naar de mogelijkheden of geef je op voor de volgende masterclass ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’