Blog

17 september 2018

Mantelzorg onderwerp maatschappelijk debat

Werknemers en werkgevers ervaren in toenemende mate problemen rondom de combinatie van werk en mantelzorg. En het einde is nog niet in zicht. Denk aan de gevolgen van de vergrijzing en bezuinigingen op de zorg. De zorgen worden voelbaar in de maatschappelijke dialoog die deze zomer werd gevoerd in landelijke, regionale en lokale media.

‘Nog grotere inzet van mantelzorgers is niet realistisch’, stelt SCP-directeur Kim Putters in Trouw. Het is een reactie op de evaluatie van drie jaar hervormingen in de langdurige zorg door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Putters wijst erop dat de overheid nog meer inzet van mantelzorgers verwacht, maar dat er al 4 miljoen mantelzorgers in Nederland actief zijn. Kun en mag je als overheid dan op nog meer inspanningen van burgers rekenen?, vraagt Putters zich verontrust af.

Bezorgde werkgevers

Ook het aantal bedrijven stijgt dat geconfronteerd wordt met overbelaste werknemers door zorgtaken thuis. Werkgevers uitten daarover hun zorgen in de Volkskrant. Zij krijgen – zeker bij langdurige intensieve mantelzorg – meer te maken met verzuim en uitval: een kwart van de werknemers die gedurende geruime tijd voor een dierbare zorgen, meldt zich uiteindelijk minimaal twee aaneengesloten weken ziek per jaar. Dat is vooral voor kleine werkgevers problematisch. Werkgeversorganisaties geven aan dat werknemers steeds beter snappen dat ze werknemers ruimte moeten geven voor mantelzorg. Al gaat de ene werkgever hierin veel verder dan de andere werkgever. Maar er zijn grenzen. Woordvoerder Mieke Ripken van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zegt hierover in de Volkskrant: ‘Een werkgever kan niet altijd aan alle wensen voldoen, hoe graag hij dat ook zou willen.’

Werken aan oplossingen

Hoe dan verder? Lokaal wordt er hard gewerkt aan oplossingen. Enschede is hierin een van de koplopers. Hier ziet de gemeente in dat de behoefte aan ondersteuning van werkende mantelzorgers groot is. Daarom werd Jong en Veer ingezet om dertig organisaties te adviseren en te begeleiden in het proces naar erkend mantelzorgvriendelijk. Met succes. Holland Casino Enschede, Leger des Heils Overijssel en BMN Bouwmaterialen Enschede sleepten de erkenning als mantelzorgvriendelijke organisatie al in de wacht. Andere bedrijven volgen nog.

Overbelasting voorkomen

‘De balans tussen werk en privé moet in evenwicht zijn, zodat langdurige ziekte door overbelasting wordt voorkomen’, vindt Martin Wijnen van BMN Bouwmaterialen Enschede in Tubantia. Van de 25 mensen die hij op zijn locatie in dienst heeft, zijn er drie mantelzorger. Wijnen wil voorkomen dat ze uitvallen. ‘Als iemand langdurig uit de running is, betekent dat extra druk voor de andere medewerkers.’ En ook de mantelzorger zelf schiet daar niets mee op, vindt hij. De begeleiding van Jong en Veer hielp. Er is nu meer begrip voor mensen die hun werk combineren met mantelzorg. ‘Als iemand een uur eerder weggaat omdat er thuis bijvoorbeeld iets is gebeurd of in verband met een bezoek aan het ziekenhuis, dan vangen andere medewerkers dat gewoon op. De mantelzorger krijgt meer lucht en hoeft zich niet schuldig te voelen in zulke gevallen.’ Bekijk de film over Leen Bakker werkzaam bij BMN Bouwmaterialen van de landelijke campagne Hoe Werkt Nederland. 

Wil jij als werkgever ook weten wat de mogelijkheden zijn om mantelzorgers te ondersteunen en uitval en verzuim te reduceren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.