Blog

30 november 2016

Mantelzorgers vragen meer steun: ook een taak voor werkgevers

Meer dan de helft van de mantelzorgers ontvangt graag (meer) steun bij het zorgen. Steun krijgen ze nu vooral van familieleden, maar de vraag naar mensen buiten de eigen kring is groot.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van mantelzorg.nl (voormalig mezzo.nl), waaraan 1355 mantelzorgers deelnamen. Bijna 50 procent van de mantelzorgers gaven aan meer steun nodig te hebben van professionals en bijna dertig procent de steun van een kennis, vriend of buur.

Effect van steun mantelzorgers

Wat is het effect van steun? Van de groep die de mantelzorg goed aankan, zegt 79% zich gesteund te voelen. Dit in tegenstelling tot de groep die zich zwaarbelast voelt. Daarvan voelt slechts 44% zich gesteund, meldt Mezzo. Opvallend is dat bij de groep die zich zwaarder belast voelt, juist de behoefte aan emotionele steun het grootst is. Begrip van artsen en zorgprofessionals werd vaak genoemd.

Beter functioneren: ook door steun werkgevers

Hoewel er niet expliciet is gevraagd naar de behoefte van steun van werkgevers en collega’s, passen deze bevindingen bij het patroon dat we bij bedrijven zien. Werkgevers die hun werknemers met mantelzorgtaken steunen, ervaren dat mantelzorgers op het werk beter functioneren. De steun die werkgevers bieden gaat verder dan alleen het aanbieden van verlofregelingen. Werkgevers zoeken steeds vaker naar praktische oplossingen, waarbij de mantelzorger gewoon kan blijven functioneren op de werkvloer door een goede balans tussen werk en zorg.