Blog

11 november 2019

ROC van Twente zet mantelzorg op de kaart

Als werkgever heb je een verantwoordelijkheid richting je werknemers als het gaat om een goede balans tussen werk en privé, vinden ze bij het ROC van Twente. Daarom besloot de organisatie een jaar lang extra aandacht aan mantelzorg te besteden. In gesprek met directeur HR Adrie Michels.

‘Als ROC staan wij voor goed onderwijs. Goed onderwijs wordt gegeven door mensen die gemotiveerd voor de klas staan en zich goed gefaciliteerd voelen om hun werk te doen. Als je dat als organisatie voor elkaar krijgt, ben je een goed werkgever’, vertelt Adrie Michels, directeur HR bij het ROC van Twente.

Evenwichtskunst

Mantelzorg kan echter vragen om een evenwichtskunstenaar als het gaat om een goede balans tussen werk en privé. Daarom liet het ROC een onderzoek Werk & Mantelzorg uitvoeren door Jong en Veer. Van de 782 respondenten bleken 240 mensen mantelzorg te verlenen. Van de 542 niet-mantelzorgende medewerkers hadden er 154 in het verleden wel mantelzorgtaken gehad. Deze cijfers liggen boven het landelijk gemiddelde. ‘Het speelt echt binnen onze organisatie. Goed dat we hier dus meer bewustzijn over creëren. Bij collega’s, leidinggevenden en mantelzorgers.’

Anders inroosteren

In de gezamenlijke zoektocht naar mogelijke oplossingen werd als snel duidelijk dat mantelzorgende werknemers om creativiteit vragen. Als bijvoorbeeld blijkt dat een medewerker elke ochtend eerst langs zijn moeder moet om te helpen op te starten, dan kan daarmee rekening worden gehouden met het inroosteren. Adrie: ‘Het kan al helpen als een leraar niet hoeft te beginnen om 8.15 uur. Maar dan moet de roostermaker het wel op tijd weten.’

Niet alles alleen hoeven doen

Daarom is het zo belangrijk dat mantelzorg bespreekbaar is met de leidinggevende. Zij kunnen helpen om keuzes te maken en maatwerk oplossingen te bedenken. Of alleen al te wijzen op de mogelijkheden die het ROC biedt als werkgever. Naast het inroosteren zijn dat bijvoorbeeld coaching of een training timemanagement. ‘Ook kan de leidinggevende informeren of de werknemer goed op de hoogte is van de sociale kaart, een overzicht van alle hulpverleners op dit vlak. Je hoeft tenslotte niet alles zelf te doen.’

Normaal gespreksonderwerp

Aan het einde van dit jaar loopt het project rondom mantelzorg af. Maar daarmee is het thema niet van tafel. ‘Het moet dan een normaal gespreksonderwerp blijven. We vinden dit onderdeel van goed werkgeverschap. Dus blijven we de aandacht van collega’s hierop vestigen, bijvoorbeeld op de Dag van de Mantelzorg. Natuurlijk hopen we zo ook overbelasting preventief te voorkomen, maar de belangrijkste insteek is dat we een bijdrage leveren aan een beter leven van onze werknemers.’

Wil je ook weten hoeveel medewerkers binnen jouw organisatie mantelzorger zijn? Neem vrijblijvend contact op met Jong en Veer voor meer informatie over een onderzoek Werk & Mantelzorg.