Blog

15 oktober 2016

Steeds meer jongeren zijn mantelzorger

Niet alleen partners, maar ook steeds meer jongeren zijn mantelzorger. Uit cijfers van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Windesheim blijkt dat een op de zes studenten mantelzorger is. Hiermee wordt de impact van mantelzorg op de Nederlandse samenleving steeds duidelijker.

“Wanneer de jongeren de arbeidsmarkt betreden, is de kans groot dat ze nog steeds mantelzorger zijn. Werkgevers krijgen te maken met een generatie voor wie het zorgen voor een een hulpbehoevend familielid niet uitzonderlijk is”, zegt Heidi de Jong van adviesbureau Jong en Veer. “Daarom is zo’n onderzoek ook een belangrijk signaal naar toekomstige werkgevers toe. Maak mantelzorg sowieso bespreekbaar, al op het moment dat een nieuwe werknemer bij je begint. En probeer samen met de werknemer te kijken hoe het werk en de thuissituatie optimaal ingericht kan worden, zodat werk en zorg goed gecombineerd wordt.”

Overigens blijkt ook uit het onderzoek dat van de mantelzorgende studenten de helft last heeft van angsten, somberheid en depressie. Ook loopt een op de vijf studievertraging op en overweegt een vijfde te stoppen.