Blog

31 oktober 2018

Wethouder Borne organiseert rondetafelgesprek

Borne maakt zich sterk voor werkende mantelzorgers. De gemeente en de plaatselijke ondernemersvereniging willen samen werk en mantelzorg op de kaart zetten. Geïnteresseerd? Bedrijven zijn op 22 november tussen 16.00 en 17.30 uur welkom in een rondetafelgesprek met wethouder Martin Velten. Berteke Keizer van Berteke Hairstyling in Borne is een van de eerste ondernemers die aanschuift.

‘Ik stond er eigenlijk niet bij stil dat mantelzorg mijn bedrijf ook zo kan raken. Het is interessant om te zien hoe andere ondernemers hier tegenaan kijken. En wat voor concrete ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor werkgevers. Dat moet je maar weten!’, aldus Berteke Keizer over de rondetafelgesprekken.

Gedeeld belang: uitval voorkomen

De gemeente heeft vanuit de Wmo een regierol bij het ontwikkelen van mantelzorgbeleid. En wil de uitval van werkende mantelzorgers voorkomen. Dat is niet alleen veel beter voor de mantelzorger in kwestie, maar ook voor het hele systeem – gezin, familie, buurt – eromheen. Werkgevers voelen dezelfde noodzaak vanuit een andere impuls: een bedrijf draaiende houden.

Krachten bundelen

Daarom is het slim om de krachten te bundelen en te onderzoeken wat men voor elkaar kan betekenen. De gemeente, die onlangs de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ heeft gekregen, wil werkgevers aansporen om aandacht te besteden aan werknemers met mantelzorgtaken. Bedrijven kunnen hun voordeel doen met de bestaande ondersteuningsmogelijkheden. Zo heeft Borne een eigen consulent mantelzorg. Vaak is zo’n mogelijkheid onbekend bij werkgevers en leidinggevenden.

Rondetafelgesprek

Tijd dus voor een goed gesprek. Wethouder Martin Velten nodigt lokale ondernemers uit om bij hem aan tafel te schuiven en het onderwerp met elkaar te belichten. Wat is het gemeenschappelijk belang van mantelzorg voor de overheid en het bedrijfsleven? Wat hebben de partijen elkaar te bieden? Tegen welke problemen lopen werkgevers aan bij medewerkers die in een spagaat komen vanwege hun zorgtaken? Wat is in de toekomst nodig om werk en mantelzorg mogelijk te blijven maken?

Lees ook het artikel in Tubantia

Ben jij ondernemer in Borne? Deze kans mag je niet missen! Doe mee en ga in gesprek met andere ondernemers en de wethouder. Geef je nu op bij Mieke Ligtenberg, afdeling communicatie gemeente Borne: m.ligtenberg@borne.nl