Blog

12 december 2018

Metaal & Techniek branche maakt zich hard voor mantelzorg

Ook in de Metaal & Technieksector werken mantelzorgers. Hun mentale en fysieke belasting neemt toe en daarmee de kans op uitval. Een reëel gevaar voor werkgevers. UNETO-VNI en de Koninklijke Metaalunie willen daarom dit onderwerp onder de aandacht brengen bij hun leden. Bureau Jong en Veer helpt daarbij.

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De Koninklijke Metaalunie is de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. Beide brancheorganisaties met in totaal 20.000 aangesloten leden (200.000 werknemers) bieden de mogelijkheid informatie te ontvangen over het managen van risico’s door mantelzorg.

Eerste gesprek gratis

Bedrijven die werk willen maken van mantelzorg kunnen zich aanmelden voor het project ‘Werk & Mantelzorg’, georganiseerd door Jong en Veer. Het eerste gesprek is gratis. Als er behoefte blijkt aan deskundigheidsbevordering of een activiteit op maat, zoals een informatiemarkt of training, dan kan dat. Heidi Sprekelmeyer van Jong en Veer: ‘We gaan op zoek naar passende oplossingen voor de werkgever én de werknemer.’

Mantelzorg en cao

In de cao Metaal & Techniek zijn afspraken gemaakt over hulp bij mantelzorg. Dit project geeft daaraan een invulling met betrekking tot aandacht, bewustwording en ondersteuning. Leo Rolf, arbeidsvoorwaardenspecialist UNETO-VNI: ‘Wij willen met dit project laten zien dat werkgevers heel actief kunnen sturen op de inzetbaarheid van medewerkers met mantelzorgtaken. Er is voor de werkgevers, onze leden, veel meer mogelijk dan het inzetten van de wettelijke verlofregelingen als het gaat om de zorgtaken van medewerkers. Door mantelzorg bespreekbaar te maken, ondersteuningsmogelijkheden bekend te maken en binnen organisaties wederzijds begrip te kweken tussen werkgever en werknemer wordt het ook in de toekomst mogelijk om werk met mantelzorgtaken te kunnen blijven combineren.’

Grote voordelen

Heidi Sprekelmeyer is het met Leo Rolf eens: ‘Voor bedrijven zijn er veel voordelen om zich in deze materie te verdiepen. Door mantelzorg bespreekbaar te maken, werk je aan een verbeterde werk/privé-balans. Zo geef je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers een impuls. Tegelijkertijd profileer je je met goed werkgeverschap: je laat zien dat je oog hebt voor werkende mantelzorgers. Dat kan aanlokkelijk zijn voor nieuw talent dat je wilt aantrekken. Zeker met technische beroepen is dat belangrijk, omdat hier een groot tekort aan goed personeel voelbaar is. En als je het goed aanpakt, dring je daadwerkelijk het ziekteverzuim in je bedrijf terug. Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar levert je ook extra loyale werknemers op.’

Wil jij ook bedrijven in jouw sector wijzen op de voordelen van mantelzorgvriendelijk werkgeverschap? Neem vrijblijvend contact op met Jong en Veer en profiteer van onze jarenlange ervaring op dit gebied.