Blog

12 september 2016

Verlofdagen delen niet meteen een succes voor mantelzorgers

Ambtenaren die hun bovenwettelijke verlofdagen mogen delen met collega’s: het is een van de creatieve manieren waarop werkende mantelzorgers worden ondersteund.

Chris Baggerman, coördinator arbeids­voorwaardenbeleid werkzaam bij de RMU, schrijft in het RD dat werknemers hulp nodig om een balans te vinden tussen werk en mantelzorg. In het artikel verwijst hij naar ondernemers die experimenteren met verlofregelingen. Ook noemt hij de proef die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het voorjaar afkondigde. Ambtenaren kunnen collega’s helpen door hun verlofdagen aan anderen te geven, bijvoorbeeld mantelzorgers.

Een goed idee, al lijkt ons daarbij een belangrijke voorwaarde dat mantelzorg eerst bespreekbaar wordt gemaakt op de werkvloer. Van de mantelzorgers vertelt 20% niets op het werk over de situatie thuis, blijkt uit recent onderzoek. Van de leidinggevenden is 43% niet op de hoogte van het aantal mantelzorgers op het werk.