WerkZorg Adviseur

Als werkgever kunt u de WerkZorgAdviseur© inzetten om belaste werknemers binnen uw organisatie beter te ondersteunen. De WerkZorgAdviseur© faciliteert medewerker bij het plannen, organiseren en keuzes maken van de mantelzorgtaken. Ook kijkt de WerkZorgAdviseur© tijdens individuele gesprekken hoe de sociale omgeving kan worden ingezet. En welke andere ondersteuning mogelijk is: van zorginzet met PGB, een aanvraag WMO-voorziening tot de inzet van vrijwilligers. Ook biedt de WerkZorgAdviseur coaching bij het invullen van de mantelzorgrol. Er is meer mogelijk dan u denkt.

Gunt u uw medewerkers ook de WerkZorgAdviseur©? Wij werken met een team van acht WerkZorg Adviseurs met ieder haar eigen specialisatie in de werk en mantelzorgthematiek. Neem vrijblijvend contact met ons op en we helpen u graag verder.