Blogs voor

Nieuwste blog

Hoe je een visie en beleid op mantelzorg ontwikkelt

De kans dat je werknemers mantelzorgers zijn, neemt door de vergrijzing steeds meer toe. Dat vraagt van werkgevers een visie op mantelzorg. Wil je als bedrijf voldoen aan de wettelijke eisen, of ga je een stap verder en kies je ervoor een mantelzorgvriendelijke organisatie te worden. Formuleer je antwoord met de tips uit het PW-magazine en lees meer over het belang van een frisse blik op mantelzorg.

In dit magazine verscheen het artikel ‘Wat is je rol bij mantelzorg? In 7 stappen naar visie en beleid’. De auteur stelt dat het formuleren van visie en beleid op mantelzorg belangrijker is dan het aanbieden van eenmalige interventies. Toch zijn veel bedrijven nog niet zover, blijkt uit cijfers van het GfK-onderzoek. “De helft van de werkgevers zegt voldoende kennis en begrip te hebben van mantelzorg, 53 procent heeft naar eigen zeggen een scherpe visie op hun rol in mantelzorg en 46 procent heeft een helder beleid over omgaan met mantelzorg bij werknemers.”

Meer winst

Maar voordat werkgevers deze 7 stappen zetten is het zaak om deze uitdaging op te pakken met een frisse blik op mantelzorg.

Enkele suggesties:

Beleid maken op mantelzorg is een kans voor de organisatie. Je zorgt ervoor dat medewerkers betrokken blijven, wat belangrijk is op een krappe arbeidsmarkt. Zo levert de aanpak van mantelzorg meer winst op: voor de werknemers en voor het bedrijf.

Door het onderwerp mantelzorg zo snel mogelijk op de agenda te zetten kun je in deze tijd van schaarste en verminderd arbeidsmarktpotentieel nieuwe krachten aantrekken. Je investeert op een waardevolle en slimme manier in je employer branding.

Beschouw mantelzorg niet als een paarse krokodil. Kijk naar échte oplossingen. Veel werkgevers zien wettelijke verlofregelingen als de oplossing, terwijl deze in de meeste gevallen geen verbetering voor de werknemer en dus ook de werkgever vormen. Door te luisteren naar de behoeften van je medewerkers, te onderzoeken welke praktische oplossingen daadwerkelijk bijdragen aan goede balans tussen werk en privé, investeer je in een gezonde toekomst.

 

vorige blog