Blog

10 juni 2013

Bedrijven ontdekken dat aandacht voor mantelzorg nodig is

Werkgevers hebben te weinig interesse voor hun werknemers die langdurig moeten zorgen voor hun zieke partner, kind of ouders, blijkt uit een rapport van CNV Dienstenbond. Toch dringt het besef bij steeds meer bedrijven door dat structurele aandacht voor werknemers met mantelzorgtaken belangrijk is.

De cijfers van CNV Dienstenbond liegen er niet om: tachtig procent van de werkende mantelzorgers raakt in de knel wanneer ze voor hun hulpbehoevende ouders of zieke kinderen moeten zorgen. Steun van hun werkgever of collega’s is er nauwelijks. Hoewel het gros van de werknemers met zorgtaken zelf hun problemen proberen op te lossen, ligt er ook een taak voor de werkgever. Dat besef dringt door bij steeds meer bedrijven, constateert het adviesbureau Jong en Veer uit Enschede. Het bureau adviseert bedrijven hoe werk en mantelzorg te organiseren. De Jong: “Met de vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg neemt de druk op de werknemer alleen maar toe. Wanneer werknemers overbelast raken, komt de rekening vaak terecht bij de werkgever.”

De zorgorganisatie Carint Reggeland in Twente ontdekte dat een op de vier werknemers te maken heeft met mantelzorgtaken, tegen het landelijke gemiddelde van een op de acht. Maar ook binnen de sectoren waar veel mannen werkzaam zijn, worden deze constateringen gedaan. Zo bleek na onderzoek dat bij De Groot Installatiegroep in Emmen, veel meer werknemers mantelzorger te zijn dan eerder werd gedacht. Dergelijke bedrijven zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken. Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is daar een van. “De problematiek wordt bespreekbaar op de werkvloer en er wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen. Het onderwerp staat steevast op de agenda tijdens functioneringsgesprekken en voortgangsgesprekken. Werknemers krijgen trainingen waardoor ze onder meer leren hoe ze de zorg het beste kunnen organiseren. En er wordt gekeken naar de ondersteuningsmogelijkheden en maatwerkoplossingen van werknemer en werkgever”, verduidelijkt Heidi de Jong van het adviesbureau Jong en Veer.

Deze week werd een meldpunt voor mantelzorgers geopend door een groep notarissen en advocaten. Er zou concreet aanbod moeten komen voor werkgevers met werkende mantelzorgers, is het advies van De Jong. “Het aantal bedrijven dat actief geïnteresseerd is in werknemers met mantelzorgtaken is nog maar op een hand te tellen.” Bovendien weten werkgevers niet hoe in te spelen op de behoeften van deze groep werknemers. De Jong: “Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om werkgevers verder te helpen om concrete oplossingen te realiseren. Alleen wanneer bedrijven bereid zijn iets meer te doen voor deze groeiende groep werknemers, kan werk en mantelzorg beter gecombineerd worden.”