Blog

10 april 2013

Waarom werkgevers wel achter de voordeur van de werknemer moeten kijken

Een werknemer die zich op het werk ziek meldt, omdat zijn echtgenote ernstig en langdurig ziek is? Dat zijn kosten die niet op het bordje van de werkgever horen. Toch kiezen werknemers regelmatig voor deze ‘oplossing’: op inkomensderving zitten zij niet te wachten.

Veel bedrijven hebben amper zicht op de thuissituatie van werknemers. Wanneer er problemen zijn, worden werknemers (te) snel met verlof gestuurd of door werkgever ziek gemeld. Toch valt te betwijfelen of dit wel de juiste aanpak is. Werkgevers aarzelen vaak om zich met de problematiek achter de voordeur te ‘bemoeien’. Privé is toch privé? Wanneer bedrijven wel achter de voordeur van de werknemer durven te kijken, is structurele winst te behalen. Door te luisteren naar de problemen achter de voordeur, worden de behoeftes van de zorgende werknemer duidelijk en kan er nagedacht worden over structurele oplossingen hoe werk en mantelzorg te combineren. Daarmee wordt ook op langere termijn het financiële bedrijfsrisico ingeperkt.

Dat veel bedrijven nu al met het privéleven van de werknemers geconfronteerd worden, is een feit. Een op de acht werknemers in Nederland heeft mantelzorgtaken. Een groot deel van deze werknemers zorgt voor een ouder of schoonouder, een iets kleiner deel voor een partner of kind of een ander familielid. Toch beseffen veel bedrijven dat nog niet. De omvang van dit probleem is vaak onduidelijk, omdat maar 55 procent van de werkende mantelzorgers vertelt over de problemen op het thuisfront. Ondertussen voelt wel de helft van deze werknemers zich overbelast. Bedrijven vangen wel signalen op: van werknemers die niet optimaal functioneren tot werknemers die voor lange tijd overspannen raken omdat ze werk en privé niet meer kunnen combineren. En die kosten komen wel op het bordje van de werkgever terecht.

Bedrijven kunnen het financiële risico inperken door structureel aandacht te besteden aan werknemers met mantelzorgtaken. Dit ligt in dezelfde lijn als de ‘zorg’ die bedrijven bieden aan werknemers die in een echtscheiding liggen of financiële problemen hebben, in de vorm van budgetcoaches en schuldhulpverlening. In deze voorbeelden wordt het voor een werknemer gemakkelijker gemaakt werk en privé optimaal te kunnen combineren. Een voorbeeld van goed werkgeverschap, dat zich terugbetaalt in betrokken werknemers.

De uitdaging voor bedrijven is het vinden van manieren waarop werknemers met mantelzorgtaken kunnen blijven werken. Dat vraagt maatwerk. Soms kan een (tijdelijke) optie om vijftig procent te gaan werken al een oplossing zijn. Of aangepaste werktijden. Bedrijven kunnen hun werknemers wijzen op mogelijkheden voor hulp in huis. Er zijn vrijwilligersorganisaties die gedurende de vakantie de zorg op zich nemen voor een zieke partner of dementerende oudere. Met de bezuinigingen in de zorg -waarbij behoorlijk gesneden wordt op begeleiding en huishoudelijke zorg- en de alsmaar toenemende vergrijzing, is aandacht voor de werknemer met mantelzorgtaken meer dan het streven naar goed werkgeverschap. Het is een must voor bedrijven om zo op structurele wijze grip te kunnen houden op de kosten van morgen.