Blog

15 september 2014

Werk en mantelzorg: Nieuwe methode brengt gemeente en bedrijfsleven samen

Voor veel mantelzorgers is werk en zorg steeds moeilijker te combineren. Jong en Veer heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld waardoor gemeenten, steunpunten mantelzorg en het bedrijfsleven beter kunnen inspringen op de behoefte van mantelzorgers met een baan.

In de Wmo-verordering moeten gemeenten aangeven hoe ze volgend jaar de waardering voor mantelzorgers willen vormgeven. “Meer dan zeventig procent van de mantelzorgers heeft een baan. De helft heeft grote moeite met het combineren van werk en zorg. Mantelzorgers vinden zelf het voorkomen van overbelasting belangrijk, blijkt uit onderzoek. Daar kan een gemeente actief aan bijdragen. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor een mantelzorgvriendelijk werkklimaat”, zegt Gretha van der Veer van het expertisebureau Jong en Veer in Nijverdal.

Mantelzorg en gemeente: een structurele aanpak

“Je kunt wel af en toe een informatiebijeenkomst over mantelzorg organiseren, maar er is structureel veel meer te bereiken als gemeente, steunpunten en bedrijven samenwerken. Sinds de invoering van onze methodiek starten we bijvoorbeeld altijd met een bijeenkomst tussen gemeente, het bedrijfsleven en de steunpunten. Daar bespreken we onderwerpen als bewustwording en ondersteuningsmogelijkheden”, zegt Van der Veer.

Gemeente faciliteert

 “Het promoten van een mantelzorgvriendelijk werkklimaat binnen het bedrijfsleven is essentieel om mantelzorgers te bereiken. Bedrijven zien hoe gemeenten deze zorg voor werknemers faciliteren. Zij pakken vervolgens zo’n belangrijk onderwerp sneller op. Het mes snijdt aan twee kanten: de gemeente vindt een waardevolle invulling voor hun waardering. En het levert een kostenbesparing op voor het  bedrijfsleven. Ook de werknemer plukt er de vruchten van: het is een verbetering van het werkklimaat en behoud van de werk zorg balans.”

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Mantelzorg staat hoog op de agenda van veel gemeenten. Bijna twintig gemeenten, waaronder Apeldoorn, Emmen, Raalte, Albrandswaard en Enschede zijn met hulp van Jong en Veer intensief bezig met het invoeren van een mantelzorgvriendelijk werkklimaat in de regio. Ook bij de gemeentelijke organisaties zelf groeit de interesse voor het predikaat mantelzorgvriendelijk.

Lees ook ‘Waardering mantelzorg door gemeenten‘ van Mezzo.